07 Mayıs 2009
         

Uluslararası Hegel Konferansı, 14-16 Kasım

Yapı Kredi Yayınları Cogito Dergisi ve MonoKL Oluşumu'u tarafından, 14-16 Kasım 2008 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampusu'nda düzenlenecek.

Hegel, yaklaşık iki yüzyıl önce yaşamış olmasına rağmen, felsefi, politik, sanatsal ve kültürel bağlamdaki etkileri hala çok güçlü hissedilen evrensel bir düşünür Hegel'in sunduğu bütünsel düşünme ve özgürlük ufku insanlık için daha iyi bir gelecek yaratılmasına, devletlerin hukukla ve özgürlük ile olan kalıcı ilişkilerine, bireyin kendisiyle olan mücadelesine eşsiz bir ışık tutuyor.

Yapı Kredi Yayınları Cogito Dergisi ve MonoKL Oluşumu'nun 14-16 Kasım 2008 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampusu'nda düzenleyeceği Uluslararası Hegel Kongresi, filozofun sistemine farklı yaklaşımların ve algılama biçimlerinin kültürlerarası bir platformda bir araya gelmesini sağlayacak.

Konferansa Hegel konusunda uzmanlaşmış 15'i yurtdışından olmak üzere 17 akademisyen katılacak. "Hegel'in İdealizmi ve Spekülatif Felsefe", "Tinin Görüngübilimi ve Bilimsel Düşünceye Giriş", "Tinin Görüngübilimi'ne Yöntemsel ve Kavramsal Yaklaşımlar", "Tinin Görüngübilimi'nin Hegel'in Bütün Sistemi İçindeki Anlamı" başlıklı dört oturumda bildirilerini sunacak olan katılımcılar ayrıca "Hegel'in Görüngübiliminin Günümüz ve Gelecek Felsefesi'ndeki Yeri" ve "Hegel ve Marksist Felsefe" başlıklı iki açık oturuma katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu kongreyle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve gelişmeler için: http://www.ykykultur.com.tr ve http://kongre.monokl.net

Monokl-Cogito Uluslararası Hegel Kongresi Programı

14 Kasım 2008 Cuma

1. Oturum:
Hegel'in İdealizmi ve Spekülatif Felsefe

15:30-15:50 AÇILIŞ KONUŞMASI

16:00-16:50 Prof. Dr. Klaus Vieweg
"Teorik ve Pratik Felsefenin Birliği Üzerine"

17:00-17:50 Dr. Ralf Beuthan
"Deneyim ve Spekülatif Düşünceler"

18:00-18:50 Prof. Dr. Claus Arthur Scheier
"Rousseau'nun İkinci Söyleminde Mantık ve Hegel'in "Bilincin Deneyiminin Bilimi" Üzerine"

15 Kasım 2008 Cumartesi

2. Oturum: Tinin Görüngübilimi ve Bilimsel Düşünceye Giriş

10:00-10:50 Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz
"Hegel'de Gerçekleşme Kavramı"

11:00-11:50 Prof. Dr. Tom Rockmore
"Hegel'in Görüngübilimi Fenomenolojik mi?"

12:00-12:50 Prof. Dr. Robert Stern
"Hegel'in Görüngübilimi'ndeki Özbilinç Diyalektiği Solipsizmin Yalanlaması mıdır?"

Diğer Fuar-Özel Haberleri
"Matisse-Picasso", 21 Nisan-5 Temmuz
"Duisburg Akzente Sanat Festivali", 24 Nisan - 10 Mayıs
14. İzmir Kitap Fuarı, 18-26 Nisan
Enka'da Bahar Etkinlikleri, 03 Mart - 05 Mayıs
2. Ankara Kitap Fuarı, 22-30 Mart
8. İzmir Öykü Günleri, 12 - 15 Şubat
Evlilik fuarı, 6-8 Şubat
5. Avrupa Şiir Yarışması, 1 Aralık 2008-31 Ocak 2009
Oyunbaz Nesneler, 14 Ekim 2008 – 4 Ocak 2009
Uluslararası Hegel Konferansı, 14-16 Kasım