07 Mayıs 2009
         

"Saat Kaç" galerisi, 18 Aralık 2008-31 Ocak 2009

Kâzım Taşkent Sanat Galerisi’nde Rene Block küratörlüğünde süregelen güncel sanat sergileri dizisi “İstiklâl Serüveni”nin yedincisi Cengiz Çekil’e ayrıldı. Çekil, “Saat Kaç” başlıklı yeni çalışmasıyla sanatseverleri “zaman” üzerine düşünmeye davet ediyor. 1970’lerden beri Türkiye’nin yakın tarihinin yanı sıra evrensel temaları ele alan Cengiz Çekil güncel sanatın çarpıcı örneklerini vermeyi sürdürüyor...

Cengiz Çekil bu yeni sergisinde de izleyicileri zengin bir görselliğin yanı sıra işitsel ögelerle beslenen bir enstalasyonun içine çekiyor ve sorularını izleyicilerin cevaplaması için açık bırakıyor. Sergisine dair yazdığı kendi kısa metnini şu soruyla bitiriyor: "Akan zamandan bir "an"ı koparıp paranteze almak ise sanat, o halde saat kaç?"

Rene Block editörlüğünde yayımlanan "Türkiye'de Güncel Sanat" monografi dizisindeki Cengiz Çekil Bir Tanık kitabına imza atan Necmi Sönmez'in ifadesiyle "Kırk yılı aşan sıra dışı çalışmalarıyla, giriştiği görsel deneylerle, 1970'lerden itibaren Türkiye'nin yakın tarihini imgelere dayanarak büyüteç altına almayı başarmasına rağmen Çağdaş Türk Sanatı'nın en az tanınan, çok iyi bilinmeyen, saklı sanatçısı" Cengiz Çekil, "çağdaşı öncü sanatçılarla (Christian Boltanski, Reiner Ruthenbeck, Paul Thek, Robert Smithson vb.) örtüşen görsel bir dile sahip. Çekil'i bir sanatçı olarak ilginç kılan, bu örtüşmelerin (formlar, malzemeler, sanatçı duruşları) ötesinde Anadolu kültürünün gelenek, töre, din, inanç katmanlarından güç alan belli damarları kendisine beslenme kaynağı olarak seçmesidir."

Cengiz Çekil 1945'te doğdu, Ereğli ve Kars'ta İlköğretmen Okullarında, Ankara Gazi Eğitim'de ve Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Heykel Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İşleri İstanbul, Paris, Wiesbaden, Kassel gibi şehirlerde, iki İstanbul Bienali ve Manifesta'da sergilendi.

Diğer Sergi Haberleri
"Transparent City & Architecture Of Density", 01 Mayıs – 25 Temmuz 2009
Zamanın Görünen Yüzü: Saatler, 13 Mart-28 Haziran
"Gerçek - Yansıma - Yanılsama", 11 Mayıs - 11 Haziran 2009
Köseoğlu ve Tanık Resim Sergisi, 5 - 23 Mayıs
"Zamanın Ruhu", 28 Nisan - 21 Mayıs
"Karışık Sergi", 16 Nisan - 17 Mayıs
Sadi Diren Retrospektif Sergisi, 1 Nisan - 16 Mayıs
"Mary Cross ile Kutsal Yerlere Ziyaret", 22 Nisan - 15 Mayıs
"Yükseliş", 15 Nisan - 06 Mayıs
"Aşk ve Şiddet", 27 Mart - 3 Mayıs