07 Mayıs 2009
         

"Desen Olsam Ölü Diri", 18 Aralık-10 Ocak

Türk resminde sosyal gerçekçiliğin güçlü isimlerinden Nedret Sekban, "Desen Olsam Ölü Diri" başlıklı onbeşinci kişisel sergisiyle, 18 Aralık 2008 – 10 Ocak 2009 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Türk resminde sosyal gerçekçiliğin güçlü isimlerinden Nedret Sekban, "Desen Olsam Ölü Diri" başlıklı onbeşinci kişisel sergisiyle, 18 Aralık 2008 10 Ocak 2009 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Tekrara düşmeksizin temasını olgunlaştırarak devam ettiren Nedret Sekban' ın bu sergisi, "ölüm" konulu desen ve boya malzemelerinden oluşan büyük boy çalışmalarını kapsıyor.

Geliştirdiği biçimsel ve yorumsal zenginlikler ekseninde, resmin gerçekliğini, sosyal bir gerçekçiliğe dönüştüren Sekban, bu sergide, bildik temalarının aksine, 'ölüm' kavramını irdeliyor. Resimlerdeki 'ölüm' olgusu, sanatçı duyarlılığı ve ifade bütünlüğü içinde yoğun bir duygulanımın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Derin ve saf ifadeler eşliğinde kurulan kompozisyonlarda, 'ölüm' fikrinin barındırdığı yitiriş, bilinmezlik ve korku ögeleri dinginlik içinde vurgulanıyor. Nedret Sekban resimlerindeki dinamizmin, yerini daha farklı bir coşkuya ve sadeliğe bıraktığı görülüyor. Yaşamın farklı kesitlerinden ölümleri konu alan kompozisyonlar, izleyiciyi sıradan, somut ölümlerden hareketle ölümün soyut anlamına yaklaştırıyor. Yarım bırakma kaygısı ve yokluğu farkediş; ölümle gelen ifade yitimi, hareket yokluğu ve çıplaklıkla betimleniyor.

Kendini başka insanların gerçekliğinde kaybeden Sekban, umudu başka bir yere taşıma serüvenindeki mülteci gruplarını, bu uğurda verilen kayıpları, hayatta kalabilme çabasını ve özgürlük arayışını resmediyor. Diğer yandan, ölümün başka bir yüzüyle karşılaşan, çeşitli sosyal kimlikleriyle kadınlar ve çocuklar dikkat çekiyor. Grilerin hakim olduğu kompozisyonlar simgesel anlatımlarla destekleniyor.

Desen çizmenin gerektirdiği tüm teknik beceriye sahip Sekban, bu sergisini, gerçeği ifade etme yolunda sanatın temeli, resmin başlangıcı, üslubun kaynağı olarak tanımlanan 'desen'lerle tanımlıyor. Yüzey üzerinde oluşturulan imgeler, gözlemlerin en saf hallerinin belgeleri olarak, kalemin ve çizimin vurgusuyla özel bir anlatım biçimiyle örülüyor. Ressamın sezgisi ve gözlem yeteneği, gördüğüne ayrıntılı bakabilme ustalığının bir sonucu olarak, sürekli bir oluşum, devinim ve değişim sürecini beraberinde getiriyor. Natüralist tavrın ve geleneksel değerlere bağlılığın süregeldiği desenlerde Sekban'ın renk kullanımı dikkat çekiyor.

Nedret Sekban'ın "Desen Olsam Ölü Diri" adlı sergisi, 18 Aralık 2008 10 Ocak 2009 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi'nde görülebilir.

Evin Sanat Galerisi: Bebek Deresi Sokak No:13 Bebek 34342 İstanbul
Tel: 0 212 265 81 58 galeri@evin-art.com

Diğer Sergi Haberleri
"Transparent City & Architecture Of Density", 01 Mayıs – 25 Temmuz 2009
Zamanın Görünen Yüzü: Saatler, 13 Mart-28 Haziran
"Gerçek - Yansıma - Yanılsama", 11 Mayıs - 11 Haziran 2009
Köseoğlu ve Tanık Resim Sergisi, 5 - 23 Mayıs
"Zamanın Ruhu", 28 Nisan - 21 Mayıs
"Karışık Sergi", 16 Nisan - 17 Mayıs
Sadi Diren Retrospektif Sergisi, 1 Nisan - 16 Mayıs
"Mary Cross ile Kutsal Yerlere Ziyaret", 22 Nisan - 15 Mayıs
"Yükseliş", 15 Nisan - 06 Mayıs
"Aşk ve Şiddet", 27 Mart - 3 Mayıs