07 Mayıs 2009
         

"Zamanın Ruhu", 28 Nisan - 21 Mayıs

Çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden Emin Turan, üçüncü kişisel sergisi “Zamanın Ruhu” ile, 28 Nisan – 21 Mayıs 2009 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’ nde sanatseverlerle buluşuyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi' nde doktorasına devam eden Emin Turan, önceki iki sergisinin devamı niteliğindeki bu sergisinde, insan odaklı resimleriyle çevresini saran dünyayı sorguluyor.

Emin Turan, içlerinde acıyı ve hüznü barındıran figürlerle, asla teslim olmayan güçlü, onurlu duruşlarıyla modern çağda insan olma durumunu betimliyor. Sanatçı, kendi dünyasıyla çevresini saran dünyayı buluşturarak modeliyle arasındaki ilişkinin çözümüne ulaşıyor. Giderek duyarsızlaşan ve çürüyen bir model olarak kendi çevresini ele alıyor. Gerçeği kendi içinde arayan sanatçı, modeli tarafından kuşatılmış durumdayken modelinin kendi içindeki iz düşümünü sorguluyor. Günümüzde modernizmin getirdiği duyarsızlaşma, hızlı tüketim gerçeği ve iktidarın eziciliği altında var olmaya çabalayan insanın durumundan hareketle modern resmin serüvenine bir gönderme yapıyor.

Hızlı tüketim ve zayıf bellek kavramlarını çarpıcı fırça vuruşlarıyla yineleyen ressam, geometrik ve daha yalın bir anlatımı tercih ediyor. Resmi çok yormadan, daha taze bırakan sanatçı, kendi dilinde gelişim gösteren süreçte rengin ön planda olduğu anlatımları benimsiyor. Gündelik yaşamın geriliminin hissedildiği tuvallerde, zaman içinde yalnızlığa itilen insanın psikolojisini kendi imgelemi içinde yeniden yorumluyor. Renk düzenlemeleriyle kesişen planlar resim düzlemi içinde sağlam bir mekan duygusu oluştururken, bir görüntü, bir yaşantı ya da bir davranışı paylaşımlı bir süreçte yeniden canlandırıyor.

Emin Turan "Zamanın Ruhu" adlı sergisi, 28 Nisan 21 Mayıs 2009 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi'nde izlenebilir.

Evin Sanat Galerisi
www.evin-art.com

Diğer Sergi Haberleri
"Transparent City & Architecture Of Density", 01 Mayıs – 25 Temmuz 2009
Zamanın Görünen Yüzü: Saatler, 13 Mart-28 Haziran
"Gerçek - Yansıma - Yanılsama", 11 Mayıs - 11 Haziran 2009
Köseoğlu ve Tanık Resim Sergisi, 5 - 23 Mayıs
"Zamanın Ruhu", 28 Nisan - 21 Mayıs
"Karışık Sergi", 16 Nisan - 17 Mayıs
Sadi Diren Retrospektif Sergisi, 1 Nisan - 16 Mayıs
"Mary Cross ile Kutsal Yerlere Ziyaret", 22 Nisan - 15 Mayıs
"Yükseliş", 15 Nisan - 06 Mayıs
"Aşk ve Şiddet", 27 Mart - 3 Mayıs